ВНИМАНИЕ! От утре (26.02.2018, понеделник) се очаква  сложна метеорологична обстановка в планините и свързано с това повишаване на лавинната опасност!

Очакват се много интензивни снеговалежи, като успоредно с това ще има силен вятър с променяща се посока и много ниски температури! Това ще създаде предпоставки за повишаване на лавинната опасност, като на открити планински склонове тя ще е висока!

Напомняме, че при подобни ситуации и натрупване на над 50-60 см сняг има опасност от свличане на сняг и в стръмни гористи местности.  Бъдете особено внимателни в горите около Банско! 

Съветваме Ви да сте много внимателни! Избягвайте открити склонове и склонове, които се намират под такива (дори в гори)! Ако карате извън писти – следете внимателно всички в групата, изчаквайте се, карайте един по един и напълно екипирани! Ако виждате признаци за навяване на сняг, избягвайте минаване през навяти терени и под тях!  

Приятни дни и помнете – Safety first!

 25.02.2018, М. Панайотов, БАССЕС