ВНИМАНИЕ! Очаквана динамична обстановка в планините и вероятност за възникване на лавинна опасност!