преди това обаче, трябва да поспим и коланите да изсушим..

https://www.befsa.com/images/upload/338/img_0121_copy-10241.jpg