Безбог
Любена Господинова

https://www.befsa.com/images/upload/347/317-10329.jpg