Рилски езера
Николай "Танера" Георгиев
Дориян Тодоров

https://www.befsa.com/images/upload/348/200-10370.jpg