Белмекен
Николай Найденов - Малкия
Александър Атанасов

https://www.befsa.com/images/upload/348/202-10372.jpg