Боровец
Ванката
Александър Атанасов

https://www.befsa.com/images/upload/348/201-10386.jpg