Рилски езера
Иво Андреев
Александър Недялков

https://www.befsa.com/images/upload/349/124-10410.jpg