Рилски Езера
Николай Найденов - "Малкия"
Владимир Личахин

https://www.befsa.com/images/upload/349/106-10429.jpg