Публикувано от befsa на 26 November, 2008 - 01:00

Скъпи другари и другарки,

по случай тържественото отбелязване на десетата годишнина от основаването на нашата партия, пардон асоциация, искаме да заявим на най-високо равнище благодарността си към всички членове и нечленове дали своя принос за развитието на свободното спускане и популяризирането на планинската физическа култура в нашата мила родина.

Делегатите на този пръв, но не и последен, пленум на БАССЕС изслушаха чинно, словото на председателя на висшия съвет на асоциацията и главонокомадващ екстремната армия на България другаря Иво Алтънов, след което се включиха активно в разнообразната музикално-артистична програма, организирана от кръжока по художествена самодейност към асоциацията.

Фото изложение от това събитие можете да видите на адреЗ: http://befsa.com/?q=image/tid/358
От няколко достоверни източни
Posted by mp2 on 1 December, 2008 - 18:09.
От няколко достоверни източника дочух, че партито е било "купона на петилетката". Поне.... Поздрави за всички, които го организираха :)