ДО:
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ДИРЕКЦИЯ НА 'ВИТОША СКИ' АД
КОПИЕ ДО:
ДПП 'ВИТОША'
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

СТАНОВИЩЕ
Относно СПУП на Туристическа и ски-зона "Алеко"

При разглеждане на предварителният проект на СПУП на Туристическа и ски-зона "Алеко" и доклада за Екологичната оценка към него от експерти скиори от Българска Асоциация по Ски Свободен и Екстремен Стил (БАССЕС), бе изразено следното становище:

Предвид посочените факти, считаме за необходимо проектът да се преразгледа като се обърне специално внимание на изграждането на новите ски-съоръжения и писти, на мерките за сигурност, както и да се изготви конкретен списък с предвижданите действия в тази насока. Считаме, че е необходимо в този процес да вземат по-широко участие представители на заинтересовани държавни ведомства, неправителствени организации и експерти от научни институции.

 

София
28.11.2008 г.
Председател на УС на БАССЕС:     
Иво Алтънов