Това са няклко стръмни улея, които са с респектиращ наклон в горните си части, а и не са особенно широки. Спускането им се извършва при фирнован сняг. В началото на левия (7) се образува голяма козирка, с която трябва много да се внимава. По средата на десния (6) има глояма скала. Преминаването й обаче не изисква "умения с техники с въжета". Улеите излизат на горното Еленино езеро и маршрутите се съединяват с класическото спускане от вр.Мальовица. При стабилни снежни условия можете да продължите към улеите над Втора тераса (както е показано на снимката).

Улеите над Втора тераса

Улеите над дъното на Втора тераса (4, 5) са широки и не-много стръмни. Спускането им е приятно и сравнително лесно. При лоши снежни условия не е препоръчително минаването през тях, защото са много лавиноопасни. Случва се и по-големи лавини, паднали от склона на вр.Малка Мальовица, да минават през първия от тях (4).

По-интересни са улеите над началото на Втора тераса (т.е. над скалата с паметните плочи) Първия от тях (2) се спуска от вр. Малка Мальовица. Той е тесен улей с надвиснала над него висока скала. В средната му част има вираж. Началото му е от широко плато, където се разклонява от "Камината на вр.Малка Мальовица" (1). При твърд сняг може и да се изкачите по улея и после да го спуснете, но това трябва да се прави рано сутрин.

Втория улей (3) се намира в ляво от отвесна оранжева скала. Характерно за него е, че има скален праг. Другата му особеност е, че е доста тесен. При много добри снежни условия е възможно прага да се зарие. Обикновено обаче снега не е толкова много. За да спуснете улея трябва първо да се изкачите по него. Имайки в предвид големия наклон, това задължително трябва да се прави с котки!