но има коварни камъни душмани

https://www.befsa.com/images/upload/373/img_38-11356.jpg