Много красив маршрут, който при първо поглеждане понякога изглежда невъзможен. Той минава директно през скалния процеп на голяма скала на вр.Малка Мальовица (вижда се идеално от хижата). За достигане на върха има два пътя - през Еленино езеро и през Овчарски улей. Ако се качвате през езерото трябва да тръгнете по склона право нагоре към върха. Под скалите се траверсира надясно (този траверс е много опасен ако има дълбок и нестабилен сняг). Излиза се на снежно плато, точно над началото на спускането.

Другият начи за достигане на върха е да се изкачите по Овчарския улей (широк улей в дясно от Първа тераса). Изкачването се извършва по десния край на улея. След като го качите продължавате по билото към върха. При началото на изкачването се траверсира на дясно докато не минете широк снежен склон (може да е доста опасен ако има нов сняг). Следва катерене по неоформен ръб право нагоре към стената и през широк улей се излиза на споменатото вече плато (този маршрут е подходящ при стабилен и твърд сняг).

Камината на вр.Малка Мальовица е едно от красивите спускания в България. Може би най-очарователната му страна е, че комбинира няклоко различни типа каране - от спускане по широк склон, до минаване през тесен улей с надвесени скали.