Витоша, Планинска Спасителна Служба на вр. Малък Резен
Владимир Гергов

https://www.befsa.com/images/upload/395/301-12401.jpg