Рилски езера
Тони Черешаров
Борислав Стефанов

https://www.befsa.com/images/upload/396/202-12464.jpg