Рилски езера
Николай Найденов - Малкия
Борислав Стефанов

https://www.befsa.com/images/upload/396/201-12472.jpg