Рила
Драго
Димитър Станишев

https://www.befsa.com/images/upload/397/107-12490.jpg