Банско,. "Чашите"
Данчо Роев
Борислав Стефанов

https://www.befsa.com/images/upload/397/101-12493.jpg