Погледнати от Втора тераса те са два дълги и прави улея, които винаги събуждат желание за спускане. Левия улей (между вр.Орловец и Петлите) (2) е по-стръмен и дълъг. За да достигнете началото му трябва да си го изкатерите. Препоръчвам ви да ползвате котки при това занятие. По-добре не предприемайте изкачване при мек и дълбок сняг - не само, че е опасно, но и скоро ще "изплезите езиците". Иначе спускането е великолептно.

Десния улей (1) може и да не се катери директно. Можете да се изкачите по склон, отклоняващ се в ляво от зимната пътека, след като заобиколите голямата скала в дъното на Втора тераса (със синьо на фигурата). Той ще ви изведе малко над средата на улея. Ако искате можете да продължите с катеренето още малко нагоре. Спускането е приятно и вярвам, че ще се хареса на всеки.

Спускане от заслон БАК (Гранитна Вода)

До заслона се достига като се изкачи склонът в ляво от Втора тераса (в страни от малък улей) и се продължи по скално-клеков ръб нагоре. Спускането може да се извърши по пътя на изкачването . В случай, че снегът е стабилен можете да се качите до премката в ляво от вр.Злия зъб и да се спуснете по къс склон. От тази премка в южна посока започва Белия улей. Можете да се изкачите и до премката между вр.Орловец и вр.Злия Зъб. На юг от там започва Синия улей. Разкриващата се панорама е страшничка и невероятно красива! При стабилни снежни условия може да се спуснете до Втора тераса и под стената на вр.Орловец. За целта трябва да се държите в лявата част на долинката. Достига се късо и стръмно улейче, през което се минава, за да излезете на обширен склон (3). Той извежда право на Втора тераса.