"Черната скала", Мальовица
Любена Господинова

https://www.befsa.com/images/upload/435/328-14029.jpg