Цермат, Швейцария
Камелия Атанасова

https://www.befsa.com/images/upload/435/323-14045.jpg