Витоша
Любена Господинова

https://www.befsa.com/images/upload/435/327-14054.jpg