Рилски Езера
Теодор Стефанов - Ричи
Виктор Аракчиев

https://www.befsa.com/images/upload/437/129-14131.jpg