Нашмъркани с бело мотльовци порят Австрийските Алпи. 9-13 декмври 2010, St. Anton, Stuben