Спускане на вр. Отовица, осъществено от Виктор 'Вичо' Троянов