Остава висока вероятността от падане на лавини на стръмни склоонове със сенчесто изложение и подветрени склонове!

Днес (16.01.2013 г.) в планините продължава да има силен вятър с южен компонент. На места е налице значителен пренос на снежни маси! Това създава реални предпоставки за образуването на снежни дъски и падане на лавини! На стръмни сенчести склонове в Рила в снега се наблюдава и много слаб снежен слой, който допълнително увеличава шанса и от самостоятелно падане на лавини (моля, вижте информацията по-долу):

Според наблюденията и тестовете на 13.01.2013 г. в района на Мальовица на стръмни северни склонове има реална опасност от падане на лавини от пръхкав сняг. Беше наблюдавана спонтанна лавина в улея на вр. Черната скала! В района на Рилски езера вчера е имало инцидент с лавина, ударила група от алпинисти!

Съветваме Ви да избягвате при маршрутите си преминаване по склонове с наклон над 30 градуса и сенчесто изложение и локално подветрени склонове! Ако се движите в планински долини, не забравяйте и за подобни склонове НАД вас и шанса, паднала от тях лавина да Ви засегне!

Повече подробности:
http://befsa.com/?q=node/view/6353

14 януари 2013 г., М. Панайотов, обновено на 16.01.2013 г.