Целта на описаната по-долу информация е да поясни основните моменти в оказването на първа помощ в планината. Независимо дали е лято или зима. Голяма част от злополуките, които се случват могат да бъдат избегнати при оказване на адекватна помощ от хората около Вас. Никога не можете да бъдете сигурни, че на място може да се извика лекар или планински спасител, затова е хубаво да се разчита на адекватната помощ на хората с които сте. С това се има в предвид недопускането на груби грешки.


1. Изкуствено дишане То се прилага, когато дишането на пострадалия е спряло или пък е значително нарушено.Това можете да познаете по цвета на кожата на лицето, устните и пръстите- той е синкав. Самостоятелното дишане може да спре при различни обстоятелства – запушване на горните дихателни пътища от чужди предмети /сняг, повърнато стомашно съдържание, гълтане на езика, при безсъзнание, притиснат гръден кош, при увреден център на дишането в продълговатия мозък /. Преди да започнете да правите изкуствено дишане, направете следното:

След това застанете на колене до пострадалия, поемете дълбоко въздух и с устните си обхванете носа или устата на пострадалия, като вкарвате въздух в дробовете му.След това отново се одърпвате и поемате въздух. Издишването на пострадалия става самостоятелно ! Не забравяйте да притискате ноздрите на носа, за да не излиза оттам въздуха, който вкарвате.Постепенно ще започнете да забелязвате промяна в цвета на кожата на пострадалия – да порозовява.


2. Външен сърдечен масаж

Прави се при внезапно спиране на сърдечната дейност. Имайте в предвид, че 3 минути след спиране на сърдечната дейност настъпва биологична смърт. Как да разберете, че сърдечната дейност е спряла:

Чрез външния сърдечен масаж се цели възстановяване на кръвообращението. За целта поставете пострадалия по гръб. Застанете отстрани на колене и поставете дланите на двете си ръце, една върху друга, върху долната трета на гръдния кош. Ръцете Ви са изправени в лактите и упражнявате натиск върху гръдната кост. Средно правете 60 притискани в минута. В същност външният сърдечен масаж се прави в комбинация с изкуствено дишане. В този случай правете 2 последователни вдухвания и 10 притискания на гръдната кост. Ако сте двама, единият прави външен сърдечен масаж, като брои 1, 2, 3, 4, 5, а другия вдухва на всяко 1 изчаква до 5 и на 1 отново вдухва. Не правете много груби движения при сърдечния масаж, нито много леки.


3. Временно кръвоспиране при външни кръвоизливи

Външен кръвоизлив се наблюдава при всяка рана. От това какви кръвоносни съдове са наранени, се различават:

Най-опасни са големите артериални кръвотечения.Имайте в предвид, че загубата на 1.5 – 1.7 литра кръв е опасно за живота, а загубата на 2 – 2.5 литра е смъртоносно. Признаците за остра кръвозагуба, са: бледа кожа, мек и едва долавящ се пулс, кръвното налягане е понижено, ускорена сърдечна дейност, ускорено и повърхностно дишане, пострадалия се унася.

За да спрете временно артериалното кръвотечение, можете да направите следните манипулации:

Много важно е да запомните, че пристягащата превръзка не трябва да се държи повече от 50-60 минути. Иначе рискувате да предизвикате гангрена на крайника. Внимавайте и колко пристягате/нито прекалено силно, нито прекалено слабо/ и поставяйте нещо под превръзката.
При кръвоизлив :


4. Първична обработка на раната

Не трябва да се пипа раната с ръце, да се прониква в нея с нестерилни инструменти, да се вадят дълбоко проникнали части от дрехи или околната среда, да се поставя силно дезинфекционно средство/ йод или йод -бензин/, при открити фрактури да не се вкарва в раната стърчащата кост. Посипването на раната с тютюн, прах от гъбата “пърхутка” е много опасно, тъй като допълнително внасяте инфекция. Промиването с урина също е опасно. Неправилно е върху раната да се поставя и памук.
Направете последователно:


5. Затопляне

Пострадалия трябва да бъде изолиран от студа и влагата. Пренесете го първо / ако състоянието му позволява !!! / върху ски, дрехи за да не лежи директно върху терена. Мокрите дрехи, ръкавици, шапка, чорапи ги сменете със сухи и затоплени / сложете ги предварително под полара си например до тялото си /.Ако пострадалия е в съзнание му дайте топло кафе или чай, ако имате. Даването на алкохол е абсолютно забранено ! След това се постарайте по най-бързия начин да го пренесете до някакво помещение. Не го поставяйте близо до печка. Дайте му горещ бульон или супа, ако имате и витамини.Ако можете сменете му облеклото.


6. Обездвижване

Прави се главно при счупване на кости, изкълчване, тежки навяхвания, големи разкъсано-контузни рани на крайниците, тежки артериални кръвоизливи. За обездвижване можете да използвате готови шини или подръчни материали / ски, борд, щеки и каквото имате подходящо /. Помнете, че при добро обездвижване болките значително намаляват, а меките тъкани се предпазват от допълнителни наранявания. Моделирането на шината извършвайте на здравия крайник.

ЗАПОМНЕТЕ – не местете пострадал, преди да се убедите, че това е подходящо. Не бързайте да сваляте каската му / това е опасно в случай на гръбначни травми /. Действайте спокойно, без паника.

текста подготви: Емо Емануилов –“багера”/ с диплом за медицинско образование :) /

използвани са материали от книгата на Х.Христов “Помощ в планината”