Публикувано от mp2 на 6 June, 2005 - 15:29

А ниско долу е топличко

https://www.befsa.com/images/upload/113/img_1589-2016.jpg