Пълен ресет на мускулите в 40 градуса вода придружен със спорадични мятания в снега ;-)

https://www.befsa.com/images/upload/596/img_0256-20537.jpg