Момчи даже медитираше като прегрее ;-)

https://www.befsa.com/images/upload/596/img_0266-20598.jpg