На входа Момчил много държеше да го снимам у поза :-)

https://www.befsa.com/images/upload/596/img_0255-20618.jpg