НО най-важното е, че бара на връх Васил Левски (a.k.a Амбарица) е отворен и има бира:)

https://www.befsa.com/images/upload/605/dobrila_05-5-20950.jpg