На дали ще повярвате, ама vamos a ski-арене:)

https://www.befsa.com/images/upload/605/dobrila_02-20951.jpg