И така, нема, нема, ами хайде да видим тогава как е на Балкана. Нещо като кондиционна тренировка за летен Кавказ

https://www.befsa.com/images/upload/605/dobrila_01-20955.jpg