Лъчо алтернативата с иновация за носене на цвичките нагоре към хижата:)

https://www.befsa.com/images/upload/605/dobrila_04-20956.jpg