Лъчо пришпорва

https://www.befsa.com/images/upload/605/dobrila_08-20957.jpg