На Балкана е едно такова априлско

https://www.befsa.com/images/upload/605/dobrila_05-20959.jpg