И сега сериозно - знаете ли каков кеф е да караш на залез по западен склон, а много тънката ледена корица върху мазния фирн да съска, като се чупи и лети надолу...

https://www.befsa.com/images/upload/605/dobrila_06-20963.jpg