Сняг може и да няма, ама няма и страшно - гледали сме новите серии на Кандидето и все ще намерим как да се спуснем:)

https://www.befsa.com/images/upload/605/dobrila_03-20964.jpg