Публикувано от moridinbg на 12 April, 2017 - 20:43

След 5 години дебнене и проучване и 2 летни посещения най-после осъществяваме спускане на северо-западния склон на Малък Манчо след траверс от Мусала.

https://www.befsa.com/images/upload/607/01-21033.jpg