Поглед отдолу — Лъчо с GS turns

https://www.befsa.com/images/upload/608/img_1530-21046.jpg