Естествено докато катерим по въжето, пак затвори.. Планината сякаш си играеше с желанията и търпението ни..

https://www.befsa.com/images/upload/608/img_1459-21049.jpg