Алеко налазва в дяволското гърло.

https://www.befsa.com/images/upload/608/img_1497-21050.jpg