На върха.. решаваме да поизчакаме...

https://www.befsa.com/images/upload/608/img_1465-21051.jpg