За финал - страхотни условия в по-големия улей към хижа Мусала... Алеко налазва

https://www.befsa.com/images/upload/608/img_1538-21052.jpg