Търпението е възнаградено! Като изключим "плоската светлина" и тоталната липса на 3D видимост, условията са перфектни..

https://www.befsa.com/images/upload/608/img_1476-21054.jpg