На път за Дяволския улей, с лоша прогноза за петък следобед и готовност да се върнем обратно ако затвори

https://www.befsa.com/images/upload/608/img_1456-21055.jpg