Не е фирн.. Бетон с малко пудричка отгоре..

https://www.befsa.com/images/upload/608/img_1481-21056.jpg