Така премина съботната сутрин.

https://www.befsa.com/images/upload/609/p1470952-21061.jpg